Donaties en Legaten

Donaties

Donaties zijn uiteraard zeer welkom en kunnen zonder verdere formaliteiten of verplichtingen worden overgemaakt. PEN Emergency Fund heeft van de belastingdienst een ANBI-status gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donateurs hun gift kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een vastere vorm van doneren is een schriftelijk vastgelegde jaarlijkse donatie, middels een overeenkomst tussen de donateur en PEN Emergency Fund die door beide partijen wordt ondertekend en door de donateur aan de belastingdienst wordt overhandigd.

Legaten

Legaten moeten worden vastgelegd in een testament, opgesteld door een notaris die wordt uitgekozen door degene die wil nalaten. In het testament kan worden bepaald dat in dit geval PEN Emergency Fund na overlijden een bepaald bedrag krijgt. Een testament kan altijd ook weer worden gewijzigd. Op grond van de ANBI-status hoeft PEN Emergency Fund geen erfbelasting te betalen.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met PEN Emergency Fund. De notaris van degene die wil nalaten, kan desgewenst ook contact opnemen met de notaris van PEN Emergency Fund. Wij verstrekken u graag diens adresgegevens.

Adres PEN Emergency Fund en andere informatie:
PEN Emergency Fund heeft, statutair vastgelegd, twee namen. Naast de Engelse voor het internationale gebruik is er ook een Nederlandse (die gebruikt wordt door de belastingdienst):

Stichting Fonds Schrijvers in Nood
KvK-nummer: 41154604 (de KvK hanteert zowel de Nederlandse als de Engelse naam)
RSIN: 816743447

Bank: ABN AMRO Amsterdam
IBAN: NL97 ABNA 0430 2740 33
BIC: ABNANL2A

Voorzitter: J. Degenaar (j.degenaar@freeler.nl)
Penningmeester: W.E.C. Jurg (wim.jurg@auteursbond.nl)

PEN Emergency Fund wordt gesteund door: