Help ernstig bedreigde schrijvers: steun het PEN Emergency Fund

Pen

Doelstelling

PEN, afkorting van Poets, Essayists, Novelists / Playwrights, Editors en Non Fiction Writers, is een wereldwijde organisatie van en voor schrijvers, die de vrije doorvoer van literatuur en de vrijheid van expressie hoog in het vaandel heeft. Er zijn meer dan 140 Pen-centra in ruim 100 landen.

Lees verder...
Pen

Historie

De internationale schrijversvereniging PEN werd in 1921 door de Engelse schrijfster Catherine Dawson Scott opgericht. De Nederlandse afdeling, PEN Nederland, volgde twee jaar later en telt nu ruim 400 leden.

Lees verder...
Pen

Wie we zijn

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Job Degenaar (voorzitter) en Wim Jurg (penningmeester). Als derde en vierde lid van het bestuur zijn oud-voorzitter van PEN Nederland, emeritus hoogleraar en schrijver René Appel en algemeen directeur van Singel Uitgeverijen Paulien Loerts aangetrokken.

Lees verder...

PERSBERICHT 19.10.2022

Zorgwekkende toename hulpvragen bij PEN Emergency Fund

PEN Emergency Fund op zoek naar donateurs

Het aantal hulpvragen door schrijvers, journalisten, redacteuren en uitgevers,  onder meer uit Oekraïne en Belarus, neemt zorgwekkend toe door de (dreiging van) recente geopolitieke verschuivingen. Tegelijkertijd wordt de nood in de rest van de wereld er niet minder om, zoals in Myanmar, Afghanistan en vele andere landen waar de vrijheid van expressie en meningsuiting ver te zoeken is. Alleen al in 2022 heeft het PEN Emergency Fund tot nu toe bijna vijftig auteurs en hun gezinnen financieel kunnen bijstaan.

Stichting Fonds Schrijvers in Nood, dat veel bekender is onder de internationale naam PEN Emergency Fund, verleent financiële hulp, waar ook ter wereld, aan professionele schrijvers, journalisten, redacteuren en uitgevers die in nood verkeren om wat ze geschreven of gepubliceerd hebben en dringend geld behoeven, bijvoorbeeld om te kunnen vluchten naar een veiliger land of om hun leven weer op te bouwen na mishandeling of detentie.

Aanvragen komen in de regel via een team van ervaren researchers van PEN International, met wie het bestuur nauw samenwerkt. Het bestuurswerk is vrijwillig en er hoeven geen gebouwen te worden onderhouden. Al het geld dat binnenkomt, gaat naar de in nood verkerende auteurs. Door het geringe aantal bestuursleden kan de stichting snel handelen en soms nog op de dag van aanvraag geld overmaken.

Donaties en giften zijn meer dan ooit welkom en nodig. Het PEN Emergency Fund heeft een ANBI-status. Het bankrekeningnummer is: NL97 ABNA 0430 2740 33.


De oprichter van PEN Emergency Fund, schrijver A. den Doolaard, pseudoniem voor Bob Spoelstra, alias ‘Bob’ in oorlogstijd, spreekt met gebalde vuist zijn landgenoten in bezet Nederland moed in voor de microfoon van Radio Oranje (1943).

(Foto: Nationaal Archief)  


Enkele van de talrijke reacties van door het fonds gesteunde schrijvers-in-nood:

(written by a friend) ‘He’s undergoing the operation with the help of that money. Thank you ever so much for your help. I’ve spoken to him and he is enormously grateful to Pen International and for your kind assistance. Thank you again.
(Central Asia)

‘When the man finds himself alone in his homeland and feels fear for his life and freedom, he certainly will remain grateful for any voice resigning order to give him a little support and encouragement, even if it’s just the only sound, at least he feels that he is not alone in his ordeal, and you are this sound that kept me hanging by a thread of hope. Thank you, thank you. (Middle East)

‘Thank you so much for supporting me in the harsh situation of my life. I and my family experience a real hard life with bad security and poor economic situation. Worsening security, assassinations, and murders threats us every day. We have a very stressful life. We hope that we no longer have this type of life and relocated to a safer place through your supports and cooperation in the future. Best regards’ (Middle East)

N.B  Om redenen van protectie zijn de namen en directe locatie van de auteurs niet vermeld.

PEN Emergency Fund wordt gesteund door: