Help ernstig bedreigde schrijvers: steun het PEN Emergency Fund

Pen

Doelstelling

PEN, afkorting van Poets, Essayists, Novelists / Playwrights, Editors en Non Fiction Writers, is een wereldwijde organisatie van en voor schrijvers, die de vrije doorvoer van literatuur en de vrijheid van expressie hoog in het vaandel heeft. Er zijn meer dan 140 Pen-centra in ruim 100 landen.

Lees verder...
Pen

Historie

De internationale schrijversvereniging PEN werd in 1921 door de Engelse schrijfster Catherine Dawson Scott opgericht. De Nederlandse afdeling, PEN Nederland, volgde twee jaar later en telt nu ruim 400 leden.

Lees verder...
Pen

Wie we zijn

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Job Degenaar (voorzitter) en Wim Jurg (penningmeester). Als derde en vierde lid van het bestuur zijn oud-voorzitter van PEN Nederland, emeritus hoogleraar en schrijver René Appel en algemeen directeur van Singel Uitgeverijen Paulien Loerts aangetrokken.

Lees verder...

(written by a friend) ‘He’s undergoing the operation with the help of that money. Thank you ever so much for your help. I’ve spoken to him and he is enormously grateful to Pen International and for your kind assistance. Thank you again.
(Central Asia)

‘When the man finds himself alone in his homeland and feels fear for his life and freedom, he certainly will remain grateful for any voice resigning order to give him a little support and encouragement, even if it’s just the only sound, at least he feels that he is not alone in his ordeal, and you are this sound that kept me hanging by a thread of hope. Thank you, thank you. (Middle East)

‘Thank you so much for supporting me in the harsh situation of my life. I and my family experience a real hard life with bad security and poor economic situation. Worsening security, assassinations, and murders threats us every day. We have a very stressful life. We hope that we no longer have this type of life and relocated to a safer place through your supports and cooperation in the future. Best regards’ (Middle East)

N.B  Om redenen van protectie zijn de namen en directe locatie van de auteurs niet vermeld.

PEN Emergency Fund wordt gesteund door: